รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ อธิบาย เขยิบปฎิทินการสอบครูผู้ช่วยปี 61

รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ อธิบาย เขยิบปฎิทินการสอบครูผู้ช่วยปี 61

รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ อธิบาย เขยิบปฎิทินการสอบครูผู้ช่วยปี 61 จากเดิมเดือนมี.ค. เล็งคลอดหลักเกณฑ์สอบครูผู้ช่วยใหม่ได้ในเดือน ส.ค. เปิดเผย ระหว่างนี้ให้ใช้การสอบบรรจุครูผู้ช่วยในบัญชีเก่าไปก่อน วันนี้ (8 ม.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูพร้อมกับบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงหลักเกณฑ์และยุทธวิธีสอบชิงชัยเพื่อบรรจุพร้อมด้วยยกขึ้นบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูกับบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยใหม่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกาษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่หวังให้การสอบอาจารย์ผู้ช่วยเกณฑ์ใหม่ได้มีหน่วยงานกลางมาจัดสอบภาค ก ความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำตนพร้อมกับการปฏิบัติของวิชาชีพ พร้อมด้วย การสอบภาค ข ความรู้ความเข้าใจความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง มีหน่วยงานกลางเข้ามาจัดสอบเหมือนกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ส่วนการออกข้อสอบจะเป็นสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เป็นตัวดำเนินการ “ที่ประชุมยังไม่มีความจริงสำหรับกฏเกณฑ์การสอบบรรจุอาจารย์ผู้ช่วยใหม่ แต่ยืนกรานตามเดิมว่าจะต้องมีหน่วยงานกลางเข้ามาจัดสอบในภาค ก พร้อมด้วย ข ให้เหมือนกับการสอบของ ก.พ.

ด้วยเหตุนั้นการปฏิรูปเกณฑ์สอบอาจารย์ผู้ช่วยจะออกมาในแบบใดอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เพราะเช่นนั้นปฏิทินการสอบผู้สอนผู้ช่วยที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคม 2561 จะต้องมีการขยับขยายเวลาออกไปก่อน แต่ผมได้ไต่ถาม สพฐ.แล้วว่า ถ้าหากมีความจำเป็นต้องเขยื้อนปฏิทินการสอบผู้สอนผู้ช่วยออกไปจะติดปัญหาใดหรือเปล่า ซึ่งสพฐ.ก็แจ้งว่า ไม่มีปัญหา เนื่องจากยังสามารถใช้การสอบบรรจุอาจารย์ผู้ช่วยในบัญชีเก่าได้อยู่ ยังอัตราว่างในการบรรจุอาจารย์ผู้ช่วยจะว่างหนักในช่วงเดือนตุลาคม ดังนี้การขยับเลื่อนปฏิทินการสอบออกไปก็ไม่ได้มีอะไร แต่เป็นประเด็นของเทคนิค เนื่องมาจากระยะเวลาการสอบครูผู้ช่วยเดือนมีนาคม สทศ.มีภารกิจที่จะต้องทำช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้นหลายเรื่อง อาทิ การจัดสอบโอเน็ต เป็นต้น กระนั้นก็ตามคิดว่าจะคลอดปฏิทินการสอบอาจารย์ผู้ช่วยในหลักเกณฑ์ใหม่ได้ภายในสิงหาคม” รมว.ศึกษาธิการ พูด