รมช.ศธ. บอกสถาบันไหนผลิตกำลังคนด้านเทคโนฯ ได้ รับงบเพิ่ม

รมช.ศธ. บอกสถาบันไหนผลิตกำลังคนด้านเทคโนฯ ได้ รับงบเพิ่ม

รมช.ศธ. บอกสถาบันไหนผลิตกำลังคนด้านเทคโนฯ ได้ รับงบเพิ่ม จากกรณีหน่วยงานคณะกรรมการความเจริญเศรษฐกิจพร้อมด้วยสังคมแห่งชาติ ส่งด่วนที่สุดถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประเด็น ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับแผนขยายความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษาเพื่อที่จะรองรับการแปรเปลี่ยนของบริบทโลก (ทุนปฏิรูปอาจารย์) พ.ศ. 2561 – 2580 โดยชี้ว่ากรณีการส่งเสริมงบประมาณให้อุดมศึกษา ให้คุมสาขาที่ไม่มีงานทำ/ไม่ตรงความหมายมั่น การลดเงินอุดหนุนหรือไม่ให้ เป็นเหตุให้เกิดกระแสติชม

ตอนนี้ (24 ม.ค.) ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) อ้างอิงถึงประเด็นนี้ ว่า ตนได้เห็นหนังสือดังกล่าวข้างต้นแล้ว ซึ่งเวลานี้คนอื่น ๆทราบพร้อมกับตีความหมายผิดว่า นายกฯ ไม่ให้งบค้ำจุนในสาขาที่ตกงานหรือสายสังคม ดังนี้ สิ่งที่นายกฯ ย้ำมาตลอด คือ ประเทศขาดกำลังคนที่จะมาปรับปรุงทางด้านเทคโนโลยี จึงอยากได้ให้สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดไปไตร่ตรองกับปรับหลักสูตรต่างๆ ให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ตอบโจทย์ประเทศ พร้อมกับตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของชาติ ซึ่งก็คือการผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยี พร้อมด้วยหากว่าสถาบันอุดมศึกษาผลิตทางด้านนี้รัฐก็จะช่วยเหลืองบฯ เพิ่มขึ้น

การที่รัฐต้องเจาะจงทั้งนี้ เพราะว่างบประมาณของประเทศมีจำกัด ส่วนหลักสูตรไหนผลิตบัณบัณฑิตออกมาแล้วตกงานแสดงว่าไม่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ไม่ตอบโจทย์ประเทศพร้อมด้วยไม่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของชาติ จะทำให้ประเทศยับเยินมาก ถึงกระนั้นก็ตาม รัฐคงจะไปบังคับสถาบันอุดมศึกษาไม่ได้ เพียงแต่สถาบันอุดมศึกษาไหนทำตามจุดประสงค์ของประเทศ รัฐก็ต้องจัดงบฯให้ก่อน ดังนี้ ขอย้ำว่า สายสังคมนั้นยังเป็นสาขาที่เป็นความจำเป็นอยู่ แต่ทันทีประเทศขาดคนทางด้านเทคโนโลยีต้องเกื้อหนุนก่อน รมช.ศธ. บอก