บริษัท แมคเคนซี่ ชี้ไทยควรปฏิรูปการศึกษา

บริษัท แมคเคนซี่ ชี้ไทยควรปฏิรูปการศึกษา

ฝั่งผู้เชี่ยวชาญบริษัท แมคเคนซี่ ชี้ประเทศไทยควร ปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาครู และเลือกสรร ผอ.รร.ที่มีศักยภาพ ณ การประชุมวิชาการเรื่อง “บริบทการศึกษานานาชาติ สู่การปฏิรูปการศึกษาไทย” โดยนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) โดย 10 ข้อที่ควรปฏิรูปดังนี้