ดร.สมศักดิ์

ดร.สมศักดิ์ เตรียมตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรไม่อัดเนื้อหาเด็ก

แหล่งข่าวบอก ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวว่า คณะกรรมการอิสระเพื่อการแก้ไขการศึกษา ซึ่งมี ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธาน ได้ผลสรุปเรื่องการปรับหลักสูตรเนื้อหาสาระการสั่งสอนเด็กนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งบัดนี้อยู่ระหว่างการตริตรองของคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นในเร็วๆนี้ ในการออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรพร้อมกับการศึกษาเล่าเรียนมีสถานะในรูปแบบเป็นองค์การมหาชน ปฏิบัติภารกิจแก้ไขเนื้อหาหลักสูตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับกำหนดเป็นกรอบกฎเกณฑ์มีผลบังคับให้หน่วยงานการเรียนในทุกสังกัดต้องประพฤติตาม ไม่เฉพาะแต่สถานที่เรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แค่นั้น

ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื้อหาหลักสูตรในทุกวิชาจะมุ่งเฉพาะที่สนองการเพิ่มประสิทธิภาพของนักศึกษา พร้อมกับไม่ให้เรียนเนื้อหาในแต่ละวิชาแบบครอบจักรวาลอีกต่อไป “ที่ผ่านมาเราให้เด็กแค่ ป.5 ต้องมาร่ำเรียนเนื้อหาว่าภาษีมีกี่กลุ่ม อะไรบ้าง แล้วก็ต้องท่องจำเพื่อที่จะไปสอบ ซึ่งเด็กวัยนี้ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงเลย หลังสอบไม่กี่วันก็ลืมแล้ว เพราะฉะนั้นต่อไปเนื้อหาทุกวิชาจะต้องวางกรอบว่า เรียนแล้วต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงแค่นั้น ไม่ว่าจะใช้ในชีวิตประจำวันหรือการศึกษาต่อตามความสันทัดของเด็กแต่ละคนในทุกวิชาจะไม่อัดเนื้อหาบ่อยเกินเหมือนที่ผ่านมา” รองเลขาธิการสภาการศึกษาพูด

ในระหว่างที่ครูก็ต้องปรับการสอนให้สอดคล้องกับสมรรถภาพของเด็กแต่ละคน ตัวอย่างเช่น เด็กในห้องเรียนทั้งหมดไม่จำเป็นต้องเรียนสูตรคณิตศาสตร์เหมือนๆกัน บางท่านอาจสันทัดวิชาศิลปะมากกว่า ก็จัดหลักสูตรการสอนเพื่อจะเพิ่มศักยภาพด้านศิลปะแด่เด็กคนนั้น ยิ่งกว่านั้นจะมีการส่งเสริมให้สถานที่เรียนออกหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละแห่งเองด้วย